ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
 
รายการข่าวประชาสัมพันธ์
วันเวลาที่โพสข่าว หัวข้อข่าว จากหน่วยงาน/กลุ่มงาน โดย
20/02/2560 15:15   ประชาสัมพันธ์โครงการ Smart Education  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  ศุภาพิชญ์ คำหอม
20/02/2560 10:47   ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  เด่นดวง ขันคำ
17/02/2560 10:58   โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  จันทรรัตน์ เรืองจิรัชยา
14/02/2560 17:41   โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม School Tournament  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  จันทรรัตน์ เรืองจิรัชยา
10/02/2560 15:06   การจัดการประกวดเรียงความเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐  กลุ่มอำนวยการ  วิภา ประกอบวิทย์