ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
 
รายการข่าวประชาสัมพันธ์
วันเวลาที่โพสข่าว หัวข้อข่าว จากหน่วยงาน/กลุ่มงาน โดย
22/09/2560 18:50   คู่มืองานควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๐  กลุ่มอำนวยการ  นวรัตน์ ลาภยิ่ง
19/09/2560 15:49   เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาและเข้าร่วมชมงาน เวิร์ลไดแด็ค เอเชีย 2017  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  แสงทอง ลีสุขสาม
18/09/2560 16:01   ขอเชิยเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “รอบรู้โภชนาการ เสริมทักษะปฐมพยาบาล สร้างความปลอดภัยเด็กไทย ๔.๐ ”  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  แสงทอง ลีสุขสาม
18/09/2560 14:29   ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนจมน้ำเสียชีวิต  กลุ่มอำนวยการ  กมลชนก เซี่ยงเห็น
14/09/2560 13:50   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.  กลุ่มอำนวยการ  กมลชนก เซี่ยงเห็น
14/09/2560 13:35   แจ้งปิดทำการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุพรรณบุรี  กลุ่มอำนวยการ  กมลชนก เซี่ยงเห็น
14/09/2560 13:27   ขอความอนุเคราะห์บริจาคเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน กรณีนักเรียนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต  กลุ่มอำนวยการ  กมลชนก เซี่ยงเห็น
11/09/2560 14:00   ขอประชาสัมพันธ์การบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ : กิจกรรมส่งเสริมนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จากการสนับสนุนของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  ธฤษวรรณ คำประดับเพชร
11/09/2560 13:13   ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย มัธยม เขต ๒๐  กลุ่มอำนวยการ  กมลชนก เซี่ยงเห็น
11/09/2560 09:54   การรับสมัครสมาชิกเข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการผู้แทนสมาชิก และคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี ๒๕๖๐  กลุ่มอำนวยการ  กมลชนก เซี่ยงเห็น
1 2 1/2