ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
 
รายการข่าวประชาสัมพันธ์
วันเวลาที่โพสข่าว หัวข้อข่าว จากหน่วยงาน/กลุ่มงาน โดย
23/03/2560 14:39   ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  ศักดิ์ชาย สระแก้ว
16/03/2560 08:24   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูจังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี  กลุ่มอำนวยการ  วิภา ประกอบวิทย์
13/03/2560 11:08   ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มอำนวยการ  สุกัญญา พลนิกร
13/03/2560 10:46   ม.ศิลปากร มอบโควตาพิเศษเรียนปริญญาโท และปริญญาเอก  กลุ่มอำนวยการ  สุกัญญา พลนิกร