ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
 
รายการข่าวประชาสัมพันธ์
วันเวลาที่โพสข่าว หัวข้อข่าว จากหน่วยงาน/กลุ่มงาน โดย
27/07/2560 09:57   ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย สพป.ลำพูน เขต ๒  กลุ่มอำนวยการ  กมลชนก เซี่ยงเห็น
25/07/2560 17:33   การจัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว  กลุ่มอำนวยการ  สุกัญญา พลนิกร
25/07/2560 17:03   โรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย เพชรบุรี รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.๑  กลุ่มอำนวยการ  สุกัญญา พลนิกร
25/07/2560 10:56   ขอความร่วมมือในการประกาศให้ครูวิทยาศาสตร์ สมัครรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  ธฤษวรรณ คำประดับเพชร
25/07/2560 09:44   โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  จันทรรัตน์ เรืองจิรัชยา
25/07/2560 09:37   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทย ศรทอง  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  จันทรรัตน์ เรืองจิรัชยา
24/07/2560 15:27   ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "องค์ความรู้ด้านจิตปัญญา สู่การพัฒนาเด็กและเยาวชน"  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  ธฤษวรรณ คำประดับเพชร
24/07/2560 10:29   ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือไฟไหม้บ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยโจด  กลุ่มอำนวยการ  กมลชนก เซี่ยงเห็น
19/07/2560 11:00   การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  กลุ่มอำนวยการ  วิภา ประกอบวิทย์
17/07/2560 11:27   รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  กลุ่มนโยบายและแผน  ชนิดา แสวงคำ
1 2 1/2