ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
 
รายการข่าวประชาสัมพันธ์
วันเวลาที่โพสข่าว หัวข้อข่าว จากหน่วยงาน/กลุ่มงาน โดย
16/01/2561 13:14   ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนบ้านพักประสบอัคคีภัย  กลุ่มอำนวยการ  วิภา ประกอบวิทย์
16/01/2561 13:10   ขอความอนุเคราะห์บริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย  กลุ่มอำนวยการ  วิภา ประกอบวิทย์
10/01/2561 13:46   ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิต  กลุ่มอำนวยการ  วิภา ประกอบวิทย์
10/01/2561 13:41   ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิต  กลุ่มอำนวยการ  วิภา ประกอบวิทย์
09/01/2561 16:10   รายงานการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑ (ไตรมาสที่ ๑ )  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ขวัญดาว เทพประสิทธิ์
08/01/2561 10:15   ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ ๑๘  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  แสงทอง ลีสุขสาม
05/01/2561 18:08   การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  พรชรี พลเสน
04/01/2561 15:11   ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำการศึกษา ๒๕๖๑  กลุ่มบริหารงานบุคคล  ศักดิ์ชาย สระแก้ว