ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
 
รายการข่าวประชาสัมพันธ์
วันเวลาที่โพสข่าว หัวข้อข่าว จากหน่วยงาน/กลุ่มงาน โดย
20/03/2561 02:50   ย้ายศูนย์ สายด่วน ๑๖๖๙  กลุ่มอำนวยการ  มาลี สร้อยสุวรรณ
19/03/2561 14:57   ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ (An Introduction to STEM Education best practices and lesson design)  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  ธฤษวรรณ คำประดับเพชร
19/03/2561 08:47   ประชาสัมพันธ์ โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ)  กลุ่มอำนวยการ  วิภา ประกอบวิทย์
12/03/2561 16:53   ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ The 5th International Conference on Education (ICE 2018)  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  ธฤษวรรณ คำประดับเพชร
12/03/2561 14:31   ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย  กลุ่มอำนวยการ  วิภา ประกอบวิทย์
12/03/2561 13:52   ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง  กลุ่มอำนวยการ  มาลี สร้อยสุวรรณ
09/03/2561 17:06   ประชาสัมพันธ์ งาน Innovative School Summit 2018  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  ธฤษวรรณ คำประดับเพชร
08/03/2561 12:39   ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๑  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  ธฤษวรรณ คำประดับเพชร
07/03/2561 15:45   การปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงที่ กม.๖๔+๓๘๑ (แยกโพธิ์คอย)  กลุ่มอำนวยการ  มาลี สร้อยสุวรรณ
07/03/2561 10:05   ขอความอนุเคราะห์กรณีบ้านของนักเรียนในสังกัดประสบอัคคีภัย  กลุ่มอำนวยการ  วิภา ประกอบวิทย์
1 2 1/2